guia construccio

Web de construcció, reformes i serveis de Catalunya on trobarà: Pintors, escura-xemeneies, jardiners, lampisteria, fuster, electrisistes i tot el que e faci falta a la seva llar.

TOLDOS
mapa

CONSELL DE REFORMES DE LA LLAR
...
consulta la normativa


La web de la Generalitat t'ofereix la consulta del Pla per al Dret a l'Habitatge 2007-2016 i el Pla per a la Rehabilitació d'Habitatges, així com enllaços que ofereixen dades, serveis i consells pràctics per als qui cerquen un espai per viure.

Ara pots calcular els preus descompostos per la seva utilització en programes d'amidaments, pressupostos, certificacions i control financer d'obra. Fes una aproximació del que et gastaràs en un nou habitatge...

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) és una institució amb més de seixanta anys d'història, que treballa per promoure la qualitat en l'exercici professional dels tècnics del procés constructiu.


maifoc
cobertures

cobertures

maifoc

jardineria
reformas
Pintura i decoració Ramon Sarra montornes
reformas

Aquí trobaràs una base de dades que conté materials, productes, empreses, organismes, institucions, professionals i serveis que permeten fer una construcció més sostenible. Així mateix, podràs consultar l'agenda d'activitats, la biblioteca, legislació i subvencions...www.csostenible.net

mascodina aitor cristalleria bigues

Copyright 2017 www.guiaconstruccio.com