eurocalculadora

ara pot calcular amb més rapidesa la transacció de l'antiga moneda, la peseta, a la nova, l'euro...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tornar a pàgina principal

 

Pessetes
Euros
1 Euro

Pessetes

Euros
Pessetes

NOTA: Utilitzar un punt pels valors decimals enlloc d'una coma.