ENSENYAMENT

Centre del Professorat de Menorca
- Equip pedagògic i activitats.

Centre d'Informació i Serveis a l'Estudiant de Catalunya
- Informació sobre els sistema educatiu, les diverses opcions de batxillerat, la reforma, etc. Es pot consultar en línia la base de dades sobre els estudis universitaris, cicles formatius i batxillerat de Catalunya.

Educaweb
- Educació, formació i treball.

edu365.com
- Informació sobre l'ensenyament i la formació a Catalunya: centres educatius, recursos per a pares, mares i educadors, orientació, notícies i enllaços.

El Punt: Servei d'Assessorament Acadèmic i Professional
- Informació acadèmica de tots els nivells educatius: des d'infantil fins a la universitat, cicles formatius, formació d'adults, idiomes, arts plàstiques i altres estudis.

Ensenyament.info
- Informació diversa sobre l'ensenyament a Catalunya dirigida a alumnes, pares i professors.

Escola d'Estiu
- Recopilatori de dades i activitas i programes de les escoles d´estiu realitzades des de l´any 1998.

Institut d'Estudis Andorrans
- Creat l’any 1976 amb la finalitat de donar suport al programa d’andorranització a l’escola.

Institut Municipal d'Educació de Barcelona
- El sistema educatiu i l'oferta de centres de la ciutat dels diversos nivells, beques i ajuts, recursos, tràmits i gestions i estadístiques.

Institut Municipal d'Educació Ramon Barrull (Lleida)
- L'educació a la ciutat: centres d'ensenyament, grups de comunicació de pares i families, colònies i altres activitats.

Internet a l'Aula
- Programa que té com a objectiu estimular la integració de la tecnologia i especialment de l'ús d'internet a tots els nivells dels sistema educatiu de Catalunya.

L'Observatori
- Projecte iniciat per la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per mitjà de l’Edu Lab que neix fruit de la voluntat de realitzar una reflexió sobre l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a l'educació.

Projecte Educatiu de Ciutat (Tarragona)
- Objectius i descripció del projecte, activitats, conferències i grups de treball.

Web dels Centres Educatius Municipals de Barcelona
- Directori dels centres per districte. Inclou informació de les escoles bressol, centres d'educació infantil, primària i secundària, batxillerat, formació professional, educació especial, ensenyaments artístics i educació d'adults.

Web Educatiu de les Illes Balears
- Programes educatius del govern balear, recursos, activitats de formació del professorat, programes de gestió de centres i novetats.

WebClip
- Recull de recursos i enllaços web sobre educació en educació infantil, primària, ESO, batxillerat, FP i educació especial.

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
- Projectes i experiències educatives fetes per instituts i escoles d'arreu de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERA EDICIONS S.L. - Joan Prim 83, 08400 Granollers - Tel. 938405290 - internet@pieraedicions.com
CIF B-59904029 - Registre Mercantil - Tomo 21392 Foli 165 Fulla B-21770