CASTELLGALÍ
una estoneta divertida??

 

BREU HISTÒRIA

Malgrat conèixer restes d'assentaments humans d'èpoques prehistòriques, les primeres dades de la vila són del 1001, una butlla del Papa Silvestre II. Posteriorment, aparegué la nissaga dels Castellet en el s.XII. Poc a poc, en els segles posteriors, el cens demogràfic va augmentar, crean nuclis poblacions dispersos, però en el s.XV va patir un fort retrocés per les crisis existents i les pestes.

Entre el 1462 i el 1472 va ser destruït el castell. Lentament, i malgrat les continues guerres i l'era del bandolerisme, la vila es va anar configurant i en el segle XIX, arran de la industrialització del país, especialment la tèxtil vora el Llobregat, i la construcció del ferrocarril Manresa-Barcelona a Sant Vicenç de Castellet, va créixer espectacularment. Ja en el segle XX, Castellgalí ha anat trobant la seva era d'estabilitat, i el ser en un indret estratègic prop de Manresa capital i vora el riu Llobregat, on s'ha aprofitat el seu caudal per la implantació de noves indústries, l'ha permès configurar una de les poblacions més grans del Bages.

tornar a la pàgina principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a més els oferim...