CASSÀ DE LA SELVA
 
 
Les primeres dades de la vila apareixen en un document de l'any 914. Com a nucli poblacional segurament és anterior ja que s'han trobat vestigis ibèrics al terme. Durant l'Edat Mitjana es va configurar el nucli urbà al voltant de l'església, ja que la majoria era dispersada per la zona, però poc a poc es va anar agrupant i conreant les terres que pertocaven.

De l'època moderna se sap ben poc de la vila. Durant el s.XVII aflueixen nombrosos immigrants francesos i incrementaren el cens que va passar dels 500 habitants en el s.XIV i 700 al XVI, als 1.300 a finals del s.XVII malgrat la pesta del 1650. El segle XVIII fou de gran prosperitat econòmica i ja en el 1787 el nombre d'habitanta havia augmentat als 2085.

Durant la Guerra del Francès, la vila fou assatjada i utilitzada successivament per l'aprovisionament de les tropes franceses. Durant el s.XIX, amb l'arribada de la indústria, Cassà s'especialitza en la del suro, motor de la població, que atrau nous habitants provinents de la resta d'Espanya. Ja en el s.XX el nombre de nous vinguts creix i la vila viu un periode de prosperitat i estabilitat.
 
PÀGINA PRINCIPAL   *    DADES GENERALS
 BREU HISTÒRIA  *  LLOCS D'INTERÈS CULTURAL  *  EMPRESES i COMERÇOS
 ON MENJAR, ON DORMIR  *  FESTES I CELEBRACIONS