OLÈRDOLAS'han trobat restes arqueològics de l'era neolítica, de la població ibèrica i troballes romanes dels segles II i II a.c. La vila va començar al voltant de la construcció de l'església de Sant Miquel, el s.X.

El pitjor moment va ser durant els segles XIV i XV, la pesta del 1348 al 52 i les succesives guerres civils van empobrir la vila de tal manera que va costar molt iniciar la recuperació. No fou fins el segle XVI quan s'inicià el creixement, malgrat continuar amb els entrebancs de la Guerra dels Segadors, del 1640 al 1653 o la Guerra de Successió, del 1705 al 1714.

Ja a finals del s.XVIII, amb la demanda colonial del vi, es produeix un fet molt rellevant quan el Penedès canvia el cereal per la vinya.. Això va suposar un fort increment econòmic que es va accentuar quan durant el s.XIX, la vila va iniciar la seva expansió urbanística més notable.

Després de la crisi de la fil.loxera, i ja en el s.XX, superada la guerra civil, Olèrdola va veure com una onnada d'immigrants provinents del sud d'Espanya arribava a les seves contrades afavorint la mà d'obra i iniciant, de nou, una expansió i estabilitat que avui en dia no sembla tenir fi...

PÀGINA PRINCIPAL  *  DADES GENERALS
 BREU HISTÒRIA  *  LLOCS D'INTERÈS CULTURAL  *  EMPRESES i COMERÇOS
 ON MENJAR, ON DORMIR  *  FESTES I CELEBRACIONS