TORTOSA

 

BREU HIST“RIA
Tortosa

Les primeres dades de la vila corresponen a l'epoca dels ibers, quan fou capital de la regió de la Ilercavó-nia, però amb l'arribada dels romans va adquirir la categoria de municipalitat. Octavi va atorgar els drets propis de Colònia.

Després d'una invasió visigoda que va multiplicar les cultures existents, ja a l'any 717 va ser conquerida pels àrabs. Tortosa fou centre d'un valiat i, posteriorment, del regne Taifa. Ramon Berenguer IV la va conquerir el 1148 i un any després, el 30 de novembre de 1149, li atorgà la Carta de Poblament dotant-la de personalitat política i administrativa constituïnt el nucli iniciador del Llibre de les Costums de Tortosa, primer cos jurídic en llengua catalana.

Durant el segle XIV es va viure un període d'expansió i el rei Alfons IV va atorgar al seu fill Ferran, el Marquesat de Tortosa aconseguint la seva màxima fita política. Aquí es van reunir les Corts i el Parlament de Catalunya, el Papa Luna, els jueus de la Corona d'Aragó, etc...


La Guerra Civil que va assolar Catalunya entre el 1462 i el 1472 va penetrar per la vila i l'any 1522 va marxar a Roma el bisbe tortosenc Adrià VI que va ser escollit Papa i va permaneixer un mes a la vila.


Durant el segle XVI, Tortosa esdevení un centre cultural molt important. Ja, posteriorment, va patir les conseqüències de la Guerra dels Segadors, el 1640, i la Guerra de Successió, del 1705 al 1714, la qual cosa comportà la pèrdua de les seves llibertats i capitalitat. la Guerra del Francès i les Guerres Carlines també van masacrar la població sumint-la en un període de total innestabilitat.


Tortosa fou l'escenari de l'Ortegada i del Pacte federal i va veure com la Batalla de l'ebre frenava el seu impuls creixent iniciat a la segona meitat del s.XIX. Ja en el segle XX, després de la Guerra Civil, la vila creix espectacularment i consolida la seva posició clau, tant social como econòmica, en el concert general de Catalunya.

 

tornar a la pŗgina principal
els nostres serveis