EL PRAT DE LLOBREGAT
 
 
- Pertany a la comarca del BAIX LLOBREGAT
- Extensió terme municipal: 32,23 km2
- Població: 64321 habitants
- Altitud: 5 metres

Xarxa viària:
C-246 ( autovia de Castelldefels)
B-201 o Ctra del Prat a Sant Boi
A-16
També s'hi pot accedir fàcilment des de les rondes i des de la N-II a través de la Pota Sud.
Es pot arribar directament des del c. K de la Zona Franca.

Transports públics i privats
RENFE Tarragona-Barcelona-Girona
Autobusos a diferents poblacions

Telefons d'interès:
Ajuntament -  93 379 00 50
Jutjats - Núm. 1 Tel. 93 379 42 99 / Núm. 2 Tel. 93 379 00 16 / Núm. 3 Tel. 93 478 56 29
Correus -  93 379 01 99
Policia Local -  092
Policia Nacional - 091
Ambulàncies - 061
Emergències Mèdiques - 061
Bombers - 93 437 00 80
Creu Roja Local - 93 370 86 61
CAP Ramona Via -  93 479 29 30
Policia Local -  93 478 72 72
Policia Nacional - 93 379 52 50
Guàrdia Civil -  93 379 01 60
 
PÀGINA PRINCIPAL  *  DADES GENERALS
 BREU HISTÒRIA  *  LLOCS D'INTERÈS CULTURAL  *  EMPRESES i COMERÇOS
 ON MENJAR, ON DORMIR  *  FESTES I CELEBRACIONS